#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت

1400-06-24

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به جلسه:        https://online.tabaran.ac.ir/defae_3

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
میترا یاوری شناسایی و اولویت بندی موانع آموزشی ورود به کار دانش آموزان کارآفرینی دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/27 شنبه 11:30
جواد سالوری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا برای بازارهای آسیای میانه

دکتر هادی بستام 1400/06/27 شنبه 10:30
مژگان اسکندری بررسی تاثیر عشق به برند بر جذابیت سازمانی با نقش میانجی ابعاد  پرتفوی برند دکتر سمانه صادقیان 1400/06/27 شنبه 9:30
عباس غفاریان فر

بررسی تاثیر عشق برند و شخصی سازی ادراک شده بر تغییر رفتار مشتری با توجه به نقش میانجیگری ارزش ویژه برند

دکتر هادی بستام 1400/06/25 پنج شنبه 8:30
زهرا سلیمی گل شیخی بررسی رابطه مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کارکنان باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل دارایی خراسان رضوی دکتر محمدرضا ذبیحی 1400/06/25 پنج شنبه 9:30
سید حمید بیضائی

شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباري ملل

دکتر هادی بستام 1400/06/25 پنج شنبه 10:30
سیده محبوبه موسوی سعید

طراحی مدل کسب و کار صادرات خدمات آنلاین در حوزه صنایع دستی

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/25 پنج شنبه 11:30
صالح اکبری شناسایی ابعاد و مولفه های خودتوسعه فردی کارکنان در بانک کشاورزی تربت جام دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 8
محمدرضا رئوفی پور شناسایی و اولویت بندی چالشهای پیاده سازی نظام هوشمند مالیاتی در شهر مشهد دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/18 پنجشنبه 9
ویدا خدیر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بسترهای رفتار خرید در دوران کرونا دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 10
محمدامین خواجه زاده

بررسی اثر تعاملات اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل انگیزشی بر درگیری مشتری با نقش میانجی صمیمیت برند

دکتر سمانه صادقیان 1400/06/18 پنجشنبه 11
شیرین ابهری شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در به کارگیری نظریه بازی وارسازی در موفقیت مشاغل خانگی دکتر نوید رضا برومند 1400/06/18 پنجشنبه 12
محمدرضا باغبان زاده

شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر تسهیل صادرات پست هاي سیار برق به کشورهاي همسایه

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/14 یکشنبه 9
مهشاد پهلوانی

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد تداعي منفي برند با تاكيد بر قدرت شبكه هاي مجازي

دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/14 یکشنبه 10
سمیرا صابوناتی شناسایی و اولویت بندي چالش های ارائه خدمات درمانی در شرایط بحران کرونا دکتر وحیده طبسی لطف آبادی 1400/06/14 یکشنبه 11
فاطمه کاظمی بررسی تاثیرظرفیت کارکنان و ویژگی های سازمانی برتعالی سازمان با نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی و کیفیت فناوری اطلاعات دکتر سمانه صادقیان 1400/06/14 یکشنبه 12

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad