#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

برنامه حضور و دورکاری کارکنان بخش های اداری دانشگاه

1400-06-27

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، برنامه حضور و دورکاری بخش های اداری دانشگاه براساس جدول ذیل می باشد. لطفا در ساعات اداری (7 الی 14) با شماره داخلی و در زمان دورکاری با آیدی ایشان تماس فرمایید. ضمنا شماره تماس (همراه) ایشان صرفا جهت پاسخگویی در ساعات اداری می باشد.

از تاریخ  27 شهریور  لغایت 1 مهر 1400
ایام دور کاری ایام حضور در هفته داخلی آیدی پیام رسان شماره تماس واحد نام و نام خانودگی
شنبه - چهارشنبه یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 105 @tabaranamoozesh 09024693311 آموزش روح اله دهقان سرند
یکشنبه -سه شنبه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 106 @tabaran_graduate1 09153227440 آموزش آزاده وحیدی فر
دوشنبه - چهارشنبه شنبه - یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 123 @tabaran_amoozesh2 09155253502 آموزش آروین توکلی
یکشنبه - پنجشنبه شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 173 @tabaran_amozesh1 09017071846 آموزش سید مجتبی طباطبایی
شنبه - دوشنبه یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 108  @tabaran_graduate2 09366095631 آموزش تکتم دانایی زاده
 شنبه - چهارشنبه یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 116 @Tabaran_Research 09155060051 پژوهش منیره تجلی یزدی
دوشنبه - پنجشنبه شنبه - یکشنبه - سه شنبه -چهارشنبه 109 @Farahangitabaran 09307902554 فرهنگی وحید جامی محرری
- ایام هفته 110 @Tabaran_mali2 - امور مالی و شهریه فرزانه نعمتی زاده
شنبه - پنجشنبه یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 147 @tabaran_dabirkhane 09936614829 دبیرخانه رمضانعلی واله
سه شنبه - پنجشنبه شنبه - یکشنبه -  دوشنبه - چهارشنبه 130 @tabaran_it 09214378986 فناوری و اطلاعات امیر منظم وطن دوست
یکشنبه - سه شنبه شنبه - دوشنبه - چهارشنبه - پنجشنبه 175 @tabaraniso 09010287945 ارتباط با جامعه و صنعت لادن قدرتی
 دوشنبه - چهارشنبه شنبه - یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 101 @tabaranpr 09159208531 حوزه ریاست هاشم حصارکوشکی
و یا شماره 09021157595  ارسال نمایند   @tabaranpr   دانشجویان محترم می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به آیدی

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad