#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
مراسم توجیهی نو دانشجویان سال تحصیلی 1400

مراسم توجیهی نو دانشجویان سال تحصیلی 1400

مراسم توجیهی نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۰

معرفی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد

معرفی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد

معرفی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰

دریافت اینترنت رایگان دانشجویان و اساتید

دریافت اینترنت رایگان دانشجویان و اساتید

نحوه دریافت اینترنت رایگان دانشجویان و اساتید

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

برگزاری دوره های آموزشی مجازی یاریگران زندگی

برگزاری دوره های آموزشی مجازی یاریگران زندگی

برگزاری دوره های آموزشی مجازی یاریگران زندگی

واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان

وبینار رایگان معرفی رشته های دانشگاهی ویژه کنکور 1400

وبینار رایگان معرفی رشته های دانشگاهی ویژه کنکور 1400

وبینار معرفی رشته‌های دانشگاهی ویژه تمامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۰

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی

ثبت نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی

وضعیت قرمز کرونایی و تغییر زمان حضور و دور کاری کارکنان

وضعیت قرمز کرونایی و تغییر زمان حضور و دور کاری کارکنان

وضعیت قرمز کرونایی و تغییر زمان حضور و دور کاری کارکنان

برگزاری نمادین جشن دانش آموختگی

برگزاری نمادین جشن دانش آموختگی

برگزاری نمادین جشن دانش آموختگی

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad