ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

راهنمای افزایش اعتبار و استفاده اتوماسیون تغذیه

 

جهت ورود به پرتال دانشجویی و یا اتوماسیون تغذیه سرور خود را مشخص نمائید.

 

portal Taghzeyeh          portal Taghzeyeh

پرتال دانشجویی

سرور 1

اتوماسیون تغذیه

سرور 1

 

پرتال دانشجویی

سرور 2

اتوماسیون تغذیه

سرور 2

اوقات شرعی