ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

اطلاعیه مهم

دانشجویان گرامی با توجه به مشکل بوجود آمده در سیستم پرداخت الکترونیکی

 تا اطلاع بعدی با مراجعه به امور دانشجویی آقای قاضوی 

میتوانید به صورت نقدی پرتال تغذیه خود را شارژ نمایید.

ساعات مراجعه 8 صبح الی 9 می باشد 

سرور 1

جهت پرداخت الکترونیکی

پرتال دانشجویی

(پرداخت الکترونیکی )

اتوماسیون تغذیه

(افزایش اعتبار)

کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68

 

سرور 2

پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68
سه شنبه, 01 ارديبهشت 1394