ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

پرتال دانشجویی

راهنمای افزایش اعتبار و استفاده اتوماسیون تغذیه

جهت ورود به پرتال دانشجویی ، کتابخانه و یا اتوماسیون تغذیه سرور خود را مشخص نمائید.

 

سرور 1

 

 

پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68

 

سرور 2

 

 

پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه

سرور پرتال دانشجویی

taghz 68
دوشنبه, 06 مرداد 1393

اوقات شرعی