ارتباط با حراست

 

herasat tabaran

هيات امنا

اعضاي هيات امنا موسسه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ مهر ماه 1390 شروع به کار نموده اند، عبارتند از :

دکتر ضرغام فبانچی عضو هیات علمی و ریاست هیات امناء
دکتر عباس محمدیان نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر احسان ارکاني مشاور استانداري
دکتر خلیل مطلب زاده
عضو هیات علمی و دبیر هیات امناء
حجت الاسلام و المسلمین مهدی اخباری  عضو هیات علمی و عضو روحانی 
دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی  عضو هیات علمی
دکتر محمود رضایی رکن آبادی
عضو هیات علمی
دکتر محمد داودی  عضو هیات علمی

 

قسمتي از وظايف هيات امنا :


- پيشنهاد رئيس موسسه به وزير علوم، تحقيقات و فناوري

- تصويب‌سازمان و تشكيلات ‌موسسه‌ و‌آئين نامه‌هاي ‌لازم بنا به ‌پيشنهاد‌ رئيس موسسه

- بررسي و تصويب بودجه جاري، عمراني و تحقيقاتي موسسه و پيشنهاد طرحهاي توسعه موسسه به هيات موسس

- تصویب نمودار سازمانی موسسه

- تصويب مقررات استخدامي موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا طبق ظوابط و مقررات مربوطه

-جلسات هیات امناء بصورت منظم و در هر فصل از سال حداقل یک بار تشکیل می گردد

دكتر ضرغام قبانچی
پنج شنبه, 09 مرداد 1393

اوقات شرعی

پیوند‌ها

 
b-leader
 
khamenei.ir
AZAD2