موسسه آموزش عالي تابران موفق گرديد در سطح بندي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور، رتبه دوم را كسب نمايد. روابط عمومی موسسه تابران

 

تماس با ما

تلفن: 7-35227215-051
نمابر: 35227223-051
پست الکترونيک:

info@tabaran.ac.ir

شماره پیامک :10005115227215